Wie zijn wij?

ikzoekzorg.be is een ontmoetingsplaats, een plaats waar mensen die op zoek zijn naar zorg en organisaties die zorg aanbieden mekaar kunnen vinden.


Mensen met een beperking willen zelf keuzes kunnen maken. De Vlaamse overheid steunt dit door de budgetten meer en meer persoonsvolgend te maken.

Daarom is er behoefte ontstaan aan een platform, aan een plaats waar mensen met een beperking de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, kunnen vinden en bekijken.


Organisaties die zorg en ondersteuning aanbieden hebben anderzijds behoefte om hun aanbod kenbaar te maken.

Onbekend is immers onbemind.


ikzoekzorg.be is de noodzakelijke schakel om vraag en aanbod op vlak van ondersteuning aan personen met een handicap met mekaar te verbinden.


ikzoekzorg.be is een initiatief van vzw Stijn.

Vzw Stijn is zelf ook een aanbieder van zorg en ondersteuning, maar engageert zich om op ikzoekzorg.be het aanbod van andere zorgaanbieders op een volledig gelijkwaardige manier te behandelen als het eigen aanbod, omdat vzw Stijn ervan overtuigd is dat de persoon die zorg zoekt volledig vrij zijn eigen keuze moet kunnen maken.